کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آب‍اک‍وس‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
Chatfield, Carl S.
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 164 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
یعسوبی ، حسین ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ی۷آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
ضیایی ، مسعود ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ض۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 672 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2003
چتفیلد، کارل ؛  تهران حریم دانش : پندار پارس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 751 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک