کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور :قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات
حسینی عراقی ، حسین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌ح۵‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک