کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ارل‍ت‍ون‌، ت‌ .م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
چ‍ارل‍ت‍ون‌، ت‌ .م‌
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تحلیل سازه ها
چارلتون ، ت .م ؛  تهران دهخدا   ، ؟
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک