کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌، ۱۹۶۴ - م‌
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌ : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Project 2002 مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۲]
چتفیلد، کارل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Project 2007
چتفیلد، کارل ، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران پندار پارس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft project 2003
چتفیلد، کارل ؛  تهران حریم دانش : پندار پارس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک