کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز وس‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
 
پدیدآور:
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز وس‍ت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلز وست ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۲۹۵‬,‭‌چ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک