کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : چ‍ه‍ره‌ ع‍ال‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ه‍ره‌ ع‍ال‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات روغن های عایق مورد مصرف در تولید و انتقال نیروی برق
چهره عالم ، علی اصغر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک