کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍گ‍ال‍ن‍ده‌
ن‍رم‌ اف‍زار
ک‍ن‍دان‍س‍ور
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ف‍ره‍اد
م‍ح‍ی‍ط، ب‍اب‍ک‌
اب‍اس‍ه‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. آم‍وزش‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل تست عملکرد کندانسور
اباسهل ، عبدالعلی ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۲۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارآئی دستگاههای مکانیکی برای پاک کردن چکالنده
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر، مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ع۸،‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کار با دستگاه کندانسور( چگالنده )توربین ۳۰۰-۲۴۰-۲ K - رامین T.P.S
ابراهیمی ، اسکندر ؛  تهران توانیر. آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵۵۷‬,‭‌ف‍لا۲د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
افزایش بازدهی واحد از طریق بهبود خلاء کندانسور
محیط، بابک ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندانسور
تهران توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کندانسور نیروگاه رامین اهواز
اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۳۱۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش دی اراتور در قابلیت کاردهی نیروگاه
ذوالفقاری ، فرهاد ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین روابط ترمودینامیکی حاکم بر هر یک از اجزای سیکل اصلی نیروگاه توس
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسایی اجزاء دیگ بخار و سیکل آب و بخار نیروگاه توس
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۳۷۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک