کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ات‍ان‍ی‍زی‌، آن‍ت‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ان‍ی‍زی‌، آن‍ت‍ن‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های علمی تحلیل مسائل شهری
کاتانیزی ، آنتنی ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۱۱‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک