کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ارور، ک‍راس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ت‍ن‌
 
پدیدآور:
ک‍ارور، ک‍راس‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه آنتن ها
کارور، کراس ؛  تهران ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۶‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک