کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ف‍ک‍رس‍ازان‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍ذاک‍ره‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات تشکل های کارگری و کارفرمایی
ایران .قوانین و احکا ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۹۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ( با آخرین اجتماعی )
تهران مذاکره   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار
رفیعی ، احمد ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۹۷-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۷۰‬,‭ر۷‌ح۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک