کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر راه‍ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیا می دانید :حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است ؟
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر راهنما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک