کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادهاA shHort Handbook of Keat Treatment
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک