کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍اره‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی روی زمین :زمین شناسی صحرائی
کامپتون ، رابرت ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۵‬,‭‌گ۲ز۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک