کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ان‍و ، ام‌ م‍وری‍س‌
س‍ی‍د رض‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ره‍ام‌
پ‍ن‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای منطقی
مانو ، ام موریس ؛  تهران پندار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
تهران پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی
سید رضی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۲‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک