کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رب‍اس‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - ک‍رم‍ان‌( اس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍رب‍اس‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ویژگیهای اعتیاد در استان کرمان و بازشناسی عوامل موثر در آن
کرباسی ، عبدالمجید ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک