کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍رن‌، دون‍ال‍د ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رم‍ا--ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
ک‍رن‌، دون‍ال‍د ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی
کرن ، دونالد کوئنتین ؛  مشهد جهان نما   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ک۳۷ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک