کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ال‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پمپها، انواع ، روش انتخاب و نصب ، طرز کار و نگهداری آنها
کریستال ، فرانک آلبرت ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ک۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک