کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۲۳-
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
ک‍ش‍اورز ، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ش‍اورز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی :انگلیسی به فارسی مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز ، بهمن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ک۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با توضیح و تفسیر مواد بر مبنای آراء وحدت رویه و شعب دیوان عالی کشورو نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری و نظرات علمای حقوق
کشاورز، بهمن ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ک۵‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان
کشاورز، بهمن ، ۱۳۲۳- ؛  تهران کشاورز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
اجرای قانون آری انتقامجویی و تحقیر نه
کشاورز، بهمن ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک