کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ش‍اورزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورزان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مراکز کنترل کامپیوتری برق
کشاورزان ، محمدرضا ؛  [بی جا] سازمان برق ایران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک