کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌.دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دگرگونی درنقش سازمانهای تحقیق و توسعه دولتی
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات ؛  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفتر مطالعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین نیازهای آموزشی مدیران وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ( گزارش ۱)
سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۴۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک