کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍ف‍ن‍ز ، گ‍ون‍ی‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ف‍ن‍ز ، گ‍ون‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل خودکار نیروگاههای حرارتی
کلفنز ، گونیتر ؛  تهران انتشارات خنیا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ک۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک