کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
روش‍ن‍ای‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ه‍ر ، ح‍س‍ن‌
ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشنایی
کلهر ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های برقی مقدماتی
کلهر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی تاسیسات الکتریک
کلهر ، حسن ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک