کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
س‍ده‍ای‌ ب‍زرگ‌
 
پدیدآور:
م‍طی‍ع‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۳۹-
غ‍ن‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار سدسازی ایران
تهران کمیته ملی سدهای بزرگ ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با سازمان -مقررات -آئین نامه های کمیته بین المللی سدهای بزرگ
غنی زاده ، حمید ؛  [بی جا] کمیته ملی سدهای بزرگ ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی [ (GIS) جی .آی .اس ]در مهندسی هیدرولوژی
مطیعی ، همایون ، ۱۳۳۹- ؛  تهران کمیته ملی سدهای بزرگ ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌م۶۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک