کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍ان‌ ، ن‍وئ‍ل‌ اف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ان‌ ، ن‍وئ‍ل‌ اف‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای درون بلور
کنان ، نوئل اف ؛  تهران مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۱۱‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک