کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ول‍ت‍اژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ول‍ت‍اژ
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ ول‍ت‍اژ
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،ج‍واد
ف‍ه‍ام‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ(RVA (regulator voltage automatic
حسینی ،جواد ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل کننده اتوماتیک ولتاژ
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای تغذیه داخلی
فهام ، حمید رضا ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک