کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ آم‍ار ای‍ران‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌: ت‍ه‍ران‌:۱۳۸۳)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌-آم‍ار-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌-آم‍ار-ک‍ن‍گ‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ آم‍ار ای‍ران‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌: ت‍ه‍ران‌:۱۳۸۳)
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفتمین کنفرانس آمار ایران ۴-۲ شهریور ۱۳۸۳، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران
کنفرانس آمار ایران ( هفتمین : تهران :۱۳۸۳) ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۲‬,‭‌م۳آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفتمین کنفرانس آمار ایران ۲ تا ۴ شهریورماه ۱۳۸۳ دانشگاه علامه طباطبایی تهران - ایران
کنفرانس آمار ایران ( هفتمین :۱۳۸۳ : تهران ) ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۲‬,‭‌م۳۳آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک