کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ( اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲ : ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
رون‍اس‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ وم‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۵ - تهران )
تهران موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 227 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک