کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار و م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار( ۱۳۷۱ :اراک‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار و م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار( ۱۳۷۱ :اراک‌)
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ آذرآب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار :۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۷۱ ، کارخانجات سنایع آذر آب - اراک
کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار( ۱۳۷۱ :اراک ) ؛  اراک شرکت صنایع آذرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک