کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ وری‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانیهای سومین کنگره ملی بهره وری ایران : تحلیل بهره وری در کشور۲ و ۳ خرداد ماه ۱۳۷۷
کنگره ملی بهره وری ایران (سومین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک