کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ی‍ان‍وش‌ ، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍وش‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍ان‍وش‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
[س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه و واژه نامه حقوق تجارت خارجی
کیانوش ، حسن ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه اصطلاحات و واژه های حقوقی ( گمرکی -تجارتی )
کیانوش ، حسن ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳۶۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک