کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رن‌ - اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رن‌ - اس‌
 
ناشر:
ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل اقتصاد مهندسی
گاتفرید، بایرن - اس ؛  تهران صنایع ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک