کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍رم‍ا - ح‍رارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
گ‍رم‍ا - ح‍رارت‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د، ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت درمتالوژی
تهران دانشگاه علم وصنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار -بویلر
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلر
توانیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها،اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما ( CHP ) راهنمای مولدهای مقیاس کوچک
پارسا مقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک