کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍رم‍ا--ان‍ت‍ق‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا
گ‍رم‍ا--ان‍ت‍ق‍ال‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍ل‍ر
ت‍رک‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - داده‌پ‍ردازی‌
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
چ‍ن‍گ‍ل‌، ی‍ون‍س‌ ا
ک‍لان‍ت‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ک‍ن‌
پ‍ای‍دار راون‍دی‌، رام‍ی‍ن‌
ع‍رب‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
خ‍وش‌ گ‍ف‍ت‍ارپ‍س‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍رن‌، دون‍ال‍د ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍ان‌ ن‍م‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ری‍د
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌
ح‍س‍ن‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اج‍ور
ن‍اق‍وس‌
م‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت :سیستم SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد فرید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت هولمن ، ویرایش متریک SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد حسن حقیقی تاجور   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال گرما و جرم به روش جابه جایی
عرب یعقوبی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ع۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در ترمودینامیک و انتقال گرما
بیکن ؛  اصفهان نشر ارکان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲۶۵‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبادلهای حرارتی
خوش گفتارپسیخانی ، محمدرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌خ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
استفاده از دی اکسید کلر( ۲ CIO)در برجهای خنک کن نیروگاهها
پایدار راوندی ، رامین ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: م‌-۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ دانشکده مهندسی میکانیک
تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: 17 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی
کرن ، دونالد کوئنتین ؛  مشهد جهان نما   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ک۳۷ط۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل انتقال حرارت جک فیلیپ هولمن
کلانتری ، علی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸۲۶۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
چنگل ، یونس ا ؛  اصفهان bتلفن ناشر ), :10-3912509)0311نمابر ناشر ), ;3912552)0311آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
انتقال گرما با نگرش کاربردی (ویرایش SI)
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان .مرکز نشر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: 820 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک