کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‌ ، ال‍ک‍س‍ان‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‌ ، ال‍ک‍س‍ان‍در
گ‍ری‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتریسیته و الکترونیک
گری ، الکساندر ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۱۸‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و عملی الکتریسته صنعتی
گری ، الکساندر ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک