کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ری‌ ، پ‍اول‌ ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‌ ، پ‍اول‌ ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی
گری ، پاول ر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک