کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
خ‍ط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ه‍م‍دان‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‌
 
پدیدآور:
ج‍واه‍ر م‍ن‍ش‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایش مقره های خط ۴۰۰ کیلوولت سیرجان - بندرعباس در کشور ژاپن
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مربوط به آزمایش تجهیزات آماده حمل و برج نمونه T1H30 خط ۴۰۰ کیلوولت همدان زنجان
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کابلهای ۳۰ و ۶۶ کیلوولت XLPE با روکش PVC پستهای فارس -بندر عباس شرکت میتسوبیشی ژاپن
جواهر منش ، معصومه ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایش کارائی توربوژنراتور واحد شماره ۴ نیروگاه نکا
۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۱۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت خارج از کشور آقای مصطفی شرکت قناد به آلمان غربی در رابطه با نظارت بر ساخت و آزمایشات تجهیزات سیکل ترکیبی نیروگاه گیلان
شماره راهنما: گ‌-۵۰۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک