کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
WORD
اک‍س‍ل‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌cisab lausiv
آم‍وزش‌lmth
POWERPOINT
FRONTPAGE
ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍اesab atad
esab atadپ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا
آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اکسل به همراه نرم افزار ( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 452 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اتوکد ( مباحث دو بعدی )به همراه نرم افزار
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 454 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع پاورپوینت ۲۰۱۰ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 455 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اتوکد ( مباحث سه بعدی )به همراه نرم افزار
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 453 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع سی شارپ ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 460 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته ACCESS XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 169 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته ACCESS XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 170 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته EXCEL XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 172 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته POWERPOINT XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 173 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته FRONTPAGE XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 174 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش از مبتدی تا پیشرفته WORD XP
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 175 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶ از مقدماتی تا پیشرفته
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 176 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اچ .تی .ام .ال به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 457 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ورد ۲۰۱۰ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 456 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع سی شارپ ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 459 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ویژوال سی ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 458 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ویژوال فاکس پرو ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 461 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع فلش سی .اس ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 462 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اس .پی .اس .اس ۱۷ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 463 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع پی اس پایس ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 464 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2