کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ف‍ت‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ف‍ت‍ار
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- م‍ع‍رف‍ی‌ و ارائ‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍رای‌ ، دن‍ی‍س‌ ب‍ات‍ل‍ر
پ‍ی‍ن‍ک‍وس‌ ، ای‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک گفتار ؛ مقدمه ای بر آواشناسی اکوستیک
فرای ، دنیس باتلر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارائه حرفه ای
پینکوس ، ایلین ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۱۸/۲۲‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک