کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌،رح‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌،رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سنجش افکار عمومی
یعقوب زاده ،رحیم ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۳۶‬,‭‌ی۷‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک