کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ورک‌ م‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ ) -س‍ن‌
 
پدیدآور:
ی‍ورک‌ م‍ادی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ژئوکرونولوژی
یورک مادی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۸‬,‭‌ی۹ژ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک