کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۳۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - م‍غ‍ول‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ی‍ان‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
ص‍وت‌، ام‍واج‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
ج‍وی‍ن‍ی‌، ع‍طام‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ری‍اض‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
م‍دن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍لال‍ه‌ خ‍اور
ب‍روخ‍ی‍م‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآکوستیک صوت
اسمعیل بیگی ، ضیاءالدین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک عمومی
ریاضی ، عبدالله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭ر۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری احتمالات
مدنی ، علی ؛  تهران مدرسه عالی بیمه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌م۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک حییم :فارسی - انگلیسی :حاوی ۳۰۰۰۰ لغت بسیط و مرکب و اصطلاحات فارسی و ترجمه آنها به انگلیسی The Persian - English dictionary: treating 30000
حییم ، سلیمان ؛  تهران بروخیم   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ح۹‌ف۴‬,‭۱۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهانگشای
جوینی ، عطاملک بن محمد ؛  تهران کلاله خاور   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۸۹‬,‭‌ج۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک