کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ن‍ج‍وم‌
ورزش‌
ام‍داد
ن‍رم‌ اف‍زار
آم‍وزش‌ م‍طل‍ب‌
ان‍رژی‌
ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ن‍رم‌اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ssc
آم‍ار
ب‍رق‌
آم‍وزش‌
آرک‌ ج‍ی‌ آی‌ اس‌
 
پدیدآور:
Ward, J. Leroy
ق‍ره‌داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر - دف‍ت‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و آم‍ار
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍روش‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌
ون‍دی‍داد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ل‍وح‌ ن‍گ‍اران‌ م‍ه‍رگ‍ان‌ م‍ه‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ه‍م‍راه‍ان‌ ج‍وان‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
ورزش ایروبیک
تهران سروش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 49 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس مدیریت دانش سازمانی
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 50 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
هفتمین همایش ملی انرژی
تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: 51 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
نشریه کامپیوتر جوان ، شماره ۱-۱۰۴
تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: 54 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای طراحی ASCE ، گزارش بررسی مقایسه ای ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران ، گزارش دستورالعمل ژئوتکنیک تحلیل خطر
تهران مشانیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 61 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین تا سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: 63 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی نرم افزارArcGIS ، به همراه نرم افزارarcgis 9.2
تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 65 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب الکترونیک اطلاعات عمومی تهران بزرگ
تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: 66 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
دایره المعارف جامع دنیای نجوم
تهران وندیداد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 68 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
همراه جوان
تهران همراهان جوان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 114 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ، ۱-۳ اسفند۱۳۸۸ ، تهران
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 447 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی ASP.net
تهران لوح نگاران مهرگان مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 187 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع پاورپوینت ۲۰۱۰
تهران پارسیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 588 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع سی شارپ ۲۰۰۸ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 460 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش های امار تفصیلی
تهران شرکت توانیر - دفتر فناوری اطلاعات و آمار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 516 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
FFICE 2010O، آفیس ۲۰۱۰
تهران پارسیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 587 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی Sharepoint 2007
تهران پارسیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 593 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مطلب به صورت پاورپوینت
اصفهان دانشگاه صنعتی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 113 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
پایان نامه - قابلیت اطمینان در شبکه توزیع با واحدهای تولید پراکنده با اولویت CHP
تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: 371 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب [EPCM ایی .پی .سی .ام ]در صنایع انرژی ۱۳۸۸( مهندسی ، تدارکات ، پیمانکاری و مدیریت پروژه )
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ق۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9