کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ودج‍ه‌
]ن‍رم‌ اف‍زار چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ن‍ور : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ره‍ب‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌
 
پدیدآور:
آن‍درس‍ون‌، آرت‍ور
 
ناشر:
Procom Technology Iran
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تجدید ساختار قسمت برق ایران .وضیعت مالی و عملکرد شرکتهای موجود بخش برق
آندرسون ، آرتور ؛  تهران ۱۹۹۵
شماره راهنما: گ‌-۹۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار چند رسانه ای صحیفه نور : مجموعه رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ( قدس سره )
Procom Technology Iran   ، ۱۹۹۵
شماره راهنما: 28 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک