کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ۱-۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍طع‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
گ‍روه‌ ک‍اری‌ ۱
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش بررسی و تحلیل حادثه قطع برق قسمتی از شبکه سراسری ۸۲/۱/۱۲
تهران گروه کاری ۱   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: 141 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش بررسی و تحلیل حادثه قطع برق قسمتی از شبکه سراسری ۸۲/۱/۱۲
تهران گروه کاری ۱   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: 1032 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک