کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : .Irwin
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electronic commerce - case studies
Managment
Production management
Industrial safety - Management
Financial statements
Industrial management
Marketing - Management
Optical communication systems
International business enterprises - Management
Marketing
Finance, Public - United States
Operating systems(Computers)
Managerial economics
Financial institutions - United States
Corporations - Finance
System design
Leadership
Business enterprises - Finance
 
پدیدآور:
Higgins, Robert C.
Sterman, John D
Whitten, Jeffrey L.
Pearce, John A.
Crowley, Charles(Charles Patrick)
Grimaldi, John V
Ness, Thomas E
Cravens, David W.
Stevenson, William J
Rose, Peter S.
Ross, Stephen A.
Hughes, Richard L
Anthony, Robert Newton
Rosen, Harvey S.
Powers, John P.
Maurices, S. Charles
Robock, Stefan Hyman
Bernstein, Leopold A.
 
ناشر:
Irwin Mc Graw - Hill
Richard D. IRWIN, INC
.R.D. Irwin
Irwin MC Graw - Hill
Richard D. irwin
Irwin, Mc Graw - Hill
Richard D. Irwin
Irwin
Irwin/Toppan
.Irwin
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to fiber optic systems
Powers, John P. ؛  Chicago Irwin   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103,.59‬,‭.P68‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Operating systems :a design-oriented approach
Crowley, Charles(Charles Patrick) ؛  Chicago Irwin   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63C77‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Financial statement analysis : theory, application, and interpretation
Bernstein, Leopold A. ؛  Homewood, Ill .R.D. Irwin   ، 1989
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5681‬,‭.B46‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Marketing management
Cravens, David W. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1987
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.13‬,‭.C684‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Strategic financial management
Homewood, Ill .Irwin   ، 1988
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.S765‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Corporate finance
Ross, Stephen A. ؛  Homewood, IL Irwin   ، 1990
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.R675‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Public finance
Rosen, Harvey S. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1988
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭257.2‬,‭.R67‬,‭1988‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Marketing : a decision game in action
Ness, Thomas E ؛  Homewood, Ill Richard D. irwin   ، 1984
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.N48‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Safety management
Grimaldi, John V ؛  Homewood, IL Irwin   ، 1989
شماره راهنما: ‭HD‬,‭7262‬,‭.G76‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Analysis for financial management
Higgins, Robert C. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1989
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.H496‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Financial institutions : understanding and managing financial services
Rose, Peter S. ؛  Homewood, IL, Boston, MA Irwin   ، 1980
شماره راهنما: ‭HG‬,‭181‬,‭.R65‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
International business and multinational enterprises
Robock, Stefan Hyman ؛  Tokyo Irwin/Toppan   ، 1973
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.I7,R63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Systems Analysis
Whitten, Jeffrey L. ؛  Homewood Richard D. IRWIN, INC   ، .1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.S88,W48‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Production/operations management
Stevenson, William J ؛  Homewood, IL Irwin   ، 1990
شماره راهنما: ‭TS‬,‭155‬,‭.S7824‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Strategic Management:Strategy Formulation and Implementation
Pearce, John A. ؛  Tokyo Richard D. Irwin   ، 1988
شماره راهنما: ‭HD‬,‭31‬,‭.P4S7‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Cases in electronic commerce
Boston Irwin MC Graw - Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.32‬,‭C36‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Leadership
Hughes, Richard L ؛  Boston Irwin Mc Graw - Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭EBOOK,HM‬,‭141‬,‭H78‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Managerial economics
Maurices, S. Charles ؛  New York Irwin Mc Graw - Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭30.22‬,‭M39‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Business dynamics
Sterman, John D ؛  Boston Irwin, Mc Graw - Hill   ، 2000.
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭S7835‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Management control systems
Anthony, Robert Newton ؛  Homewood Irwin   ، 1984
شماره راهنما: ‭HD‬,‭31‬,‭.A589‬,‭1984‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2