کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : .Osborne McGraw-Hill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
NetWare (Computer file)
C (Computer program language)
Internet(computer network)
Internet (Computer network)
Operating systems (Computers)
C++ (Computer program language)
MS-DOS (Computer file)
Database management
Oracle The Complete Reference Electronic Edition
CP/M
Electronic data processing personnel- Certification
C (computer program language)
BASIC (Computer program language)
Data base management
Oracle (Computer file)
Microsoft Windows server
Active server pages
 
پدیدآور:
Jamsa, Kris
Sheldon, Thomas
Matthews, Martin S.
Polly, Armour Polly
Johnson-Laird,Andy
Liskin, Miriam.
Sheldon, Thomas.
Abbey, Michael
Schildt, Herbert
Nameroff, Steven
Mercer, Dave
Hahn, Harley
Cornell, Gary
Cobb, Stephen
Schildt, Herbert.
Jones, Edward
 
ناشر:
.Osborne McGraw-Hill
Osborne, McGraw-Hill
McGraw-Hill Osborne
Osborne McGraw-Hill: Oracle Press
Osborne/McGraw-Hill
McGraw-Hill/Osborne
Osborne McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
The programmer's CP/M handbook
Johnson-Laird,Andy ؛  Berkeley,Calif Osborne/McGraw-Hill   ، 1983
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.J655‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare 4 : the complete reference
Sheldon, Thomas ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S5537‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The art of C : elegant programming solutions
Schildt, Herbert. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S3423‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
dBase IV : the pocket reference
Liskin, Miriam. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L5743‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
QuickBASIC : the complete reference
Nameroff, Steven ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,N36‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
FoxPro 2, the complete reference
Jones, Edward ؛  Berkeley (Calif.) Osborne McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,J6423‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Using Reflex : the database manager
Cobb, Stephen ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,C624‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
DOS: secrets, solutions, shortcuts
Jamsa, Kris ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,J35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Oracle, a beginner's guide
Abbey, Michael ؛  Berkeley, Calif Osborne McGraw-Hill: Oracle Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3A25‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C/C++ : the complete reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S3545‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Teach yourself C
Schildt, Herbert ؛  Berkeley; New York Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S44‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare : the complete reference
Sheldon, Thomas. ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S554‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 4 for experienced programmers
Cornell, Gary ؛  Berkeley, New York Osborne, McGraw-Hill   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,C67‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
The Internet yellow pages
Hahn, Harley ؛  New York Osborne McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57,H33‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The internet kids yellow pages:special edition
Polly, Armour Polly ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭I57‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
C/C++ programmer's reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15S34‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
ASP.NET
Mercer, Dave ؛  Brekeley, calif. ; London McGraw-Hill/Osborne   ، 2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.888‬,‭.A26,M47‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Oracle The Complete Reference Electronic Edition
Osborne/McGraw-Hill   ، 1994-95
شماره راهنما: 29 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
MCAD/MCSD XML Web services and server components development with Visual Basic .NET study guide (exam 70-310)
New York McGraw-Hill Osborne   ، ,c2003
شماره راهنما: 21 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Windows server 2003
Matthews, Martin S. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne   ، ,c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W5M38‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2