کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : .Prentice-Hall International Inc
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer networks
IBM Personal Computer - Programming
Database management
Automatic control
 
پدیدآور:
Kuo, Benjamin C.
Abel, Peter
Comer,Douglas E.
Mittra,Sitansu S.
 
ناشر:
.Prentice- Hall International,Inc
.Prentice-Hall international,Inc
.Prentice-Hall International Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
principles of relational database systems
Mittra,Sitansu S. ؛  U.S.A .Prentice-Hall International Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3M57‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Automatic control Systems
Kuo, Benjamin C. ؛  U.S.A .Prentice- Hall International,Inc   ، 1995
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.K8‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Internetworking with TCP/IP
Comer,Douglas E. ؛  U.S.A .Prentice-Hall international,Inc   ، .1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.C59‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
IBM PC assembly language and programming
Abel, Peter ؛  U.S.A .Prentice-Hall international,Inc   ، 1998
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.8‬,‭.I2594,A236‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک