کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1961
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Conservation law
Manufacturing processes
Engineering - Management
English language - Dictionaries
Concrete construction
Testing
Automatic control
Chemical reaction, Rate of
لآلآلآلآ-United states - Economic conditions - 1981
25 MHZ
Fluid dynamics
Engineering instruments
Numbers, Complex
Flanges
Electronics
Metallurgy
Wind-pressure
Elasticity
 
پدیدآور:
Chirlian, Paul M
Campbell, James S
West, Michael(Michael Philip)
Kallen, Howard P
Koenig, Herman Edward
IEEE
Timoshenko, Stephen
Markushevich, Aleksei Ivanovich
Rollason, Ernest Clarence.
Frost, Arthur Atwater
Cronstedt, Val
British Standards Institution
American Society of Civil Engineers
Streeter, Victor Lyle
Rollason, Ernest Clarence
 
ناشر:
Hindustan Pub. Corp.; sole distributors for Western Hemisphere: Gordon and Breach, New York
Tata McGraw-Hill
Longman
McGraw-Hill Book Company
McGra-Hill Book Company
American Society of Civil Engineers
McGraw-Hill
Wiley
Edward Arnold
United States Department of Agriculture
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Engineering management and administration
Cronstedt, Val ؛  New York McGra-Hill Book Company   ، 1961
شماره راهنما: ‭TA‬,‭190‬,‭.C76‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Managing America's economic explosion
New York McGraw-Hill Book Company   ، 1961
شماره راهنما: ‭HC‬,‭106.8‬,‭.M36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of fluid dynamics
Streeter, Victor Lyle ؛  New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭QA‬,‭911‬,‭.S85‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Complex numbers and conformal mapping
Markushevich, Aleksei Ivanovich ؛  Delhi Hindustan Pub. Corp.; sole distributors for Western Hemisphere: Gordon and Breach, New York   ، 1961
شماره راهنما: ‭QA‬,‭360‬,‭.M313‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Theory of elastic stability
Timoshenko, Stephen ؛  New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭QA‬,‭931‬,‭.T54‬,‭1961‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Kinetics and mechanism; a study of homogeneous chemical reactions
Frost, Arthur Atwater ؛  New York Wiley   ، 1961
شماره راهنما: ‭QD‬,‭501‬,‭.F834‬,‭1961‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of instrumentation and controls; a practical design and applications manual for the mechanical services covering steam plants, power plants, heating systems, air-conditioning systems, ventilation systems, diesel plants, refrigeration, and
Kallen, Howard P ؛  New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭TA‬,‭165‬,‭.K3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Concrete construction handbook
New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭TA‬,‭681‬,‭.C65‬,‭1961‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Principles of manufacturing materials and processes
Campbell, James S ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭TS‬,‭183‬,‭.C36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Wind force of structure ; final report of the task Committee on Wind Forces of the Commmittee on Lands and Stresses of the Structural Division
American Society of Civil Engineers ؛  New York American Society of Civil Engineers   ، 1961
شماره راهنما: ‭TA‬,‭654.5‬,‭.A53‬,‭1961‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Metallurgy for engineers
Rollason, Ernest Clarence ؛  London Edward Arnold   ، 1961
شماره راهنما: ‭TN‬,‭665‬,‭.R68‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Metallurgy for engineers
Rollason, Ernest Clarence. ؛  London Edward Arnold   ، 1961
شماره راهنما: ‭TN‬,‭665‬,‭.R68‬,‭1961‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The new method English dictionary
West, Michael(Michael Philip) ؛  London Longman   ، 1961
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1628‬,‭.W573‬,‭1961‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Electronics
Chirlian, Paul M ؛  New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7815‬,‭.C54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Electomechanical system theory
Koenig, Herman Edward ؛  New York McGraw-Hill   ، 1961
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.K58‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک لاتین
 
 
The soil conservation service National Engineering handbook: section 16: drainage, chapter 1, principles of drainage
United States Department of Agriculture   ، 1961
شماره راهنما: T-47
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: IEEE std 213-1961
Radio interference: methods of measurement of conducted interference output to the powerline from FM and television broadcast receivers in the range of 300 KHZ to 25 MHZ
IEEE ؛  USA 1961
شماره راهنما: S-845
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: IEEE std 214-1961
Construction drqwings of line impedance network required for measurement of conducted interference to the power line from FM and television broadcast receivers in the range of 300 KHZ to 25MHZ as specified in IEEE std 213-1961
IEEE ؛  USA 1961
شماره راهنما: S-846
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: IEEE std 219-1961
Recommended practices on audio and electroacoustics : loudspeaker measurements, 1961
IEEE ؛  USA 1961
شماره راهنما: S-847
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
استاندارد لاتین
 
 
شماره استاندارد: B.S. 2971 : 1961
Specification for class II metal-arc welding of steel pipelines and pipe assemblies for carrying fluids
British Standards Institution ؛  England 1961
شماره راهنما: S-893
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2