کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1991
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Artificial intelligence
Engineering-Handbooks manuals
Managerial accounting
control theory
fluid dynamics-out line,syllabi
Basic(computer program language)
Database management
combinatorial optimization
Database Management
VAX/VMS
Tidal power
electric transformers
materials
Management - Dictionaries
Operating systems (computer)
Microeconomics
Social service
computer security
Expert systems
corrosion and anti-corrosives-handbooks manuals
 
پدیدآور:
Rao, S
Baker, A. Clive
Statt, David A
Mittra,Sitansu S.
de Chernatony,L.(Leslie)
Brogan,William L.
Marion,Andre
Emmanuel, Clive R.
Skidmore , Rex Austin
Davis, lawrence
hughes, william F.(william frank)
Balagurusamy,E.
Eaton, Buford Curtis
Korth,Henry F
Russell, Deborah
 
ناشر:
Abacus
.P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
dechema
mcGraw-Hill
McGRAW-HILL Book company Europe
.P. Peregrinus
McGraw-Hill,Inc
Chapman and Hall, University and Professional Division
o,Reilly and Associates
Chapman and Hall
Prentic-Hall
.Prentice Hall
Routledge
CRC press
McGraw-Hill
Tata Mcgraw-Hill publishing company limited
khanna
W.H. Freeman
.Prentice-Hall International Inc
VNR
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
A user guide to the VAX/VMS system
de Chernatony,L.(Leslie) ؛  England McGRAW-HILL Book company Europe   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63D43‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Database System Concepts
Korth,Henry F ؛  Singapore McGraw-Hill,Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3K67‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
principles of relational database systems
Mittra,Sitansu S. ؛  U.S.A .Prentice-Hall International Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3M57‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modern control theory
Brogan,William L. ؛  Englewood cliffs,N.J .Prentice Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.3‬,‭.B76‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Programming in basic
Balagurusamy,E. ؛  New Delhi Tata Mcgraw-Hill publishing company limited   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3B2‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
corrosion handbook:corrosive agents and their interaction with materials
New york dechema   ، 1991
شماره راهنما: ‭TA‬,‭462‬,‭.C6C‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
computer security Basics
Russell, Deborah ؛  New york o,Reilly and Associates   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.A25,.R8C‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Image processing
Marion,Andre ؛  London Chapman and Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76‬,‭.L28,.M3I‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
schaum,s outline of theory and problems of fluid dynamics
hughes, william F.(william frank) ؛  New york McGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭911‬,‭.H8S‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
CRC-Elsevier materials selector
Boston CRC press   ، 1991
شماره راهنما: ‭TA‬,‭403‬,‭.C7M‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
the McGraw -Hill handbook of essential engineering information
New york mcGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭TA‬,‭151‬,‭.M35E‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
power transformers and special transformers
Rao, S ؛  Delhi khanna   ، 1991
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2711‬,‭.R3P‬,‭991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
handbook of genetic algorithms
Davis, lawrence ؛  new york VNR   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402,.5‬,‭.D3H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
DR Dos 6.0 complete
newyork Abacus   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.D7O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to social work
Skidmore , Rex Austin ؛  Englewood Prentic-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭HV‬,‭40‬,‭.S59I‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Applied artificial intelligence
London, U.K .P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1991
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.A6717‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Tidal power
Baker, A. Clive ؛  London, U.K .P. Peregrinus   ، 1991
شماره راهنما: ‭TC‬,‭147‬,‭.B28‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Accounting for management control: Teachers' manual
Emmanuel, Clive R. ؛  London, New York Chapman and Hall, University and Professional Division   ، 1991
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭.E538‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Microeconomics
Eaton, Buford Curtis ؛  New York W.H. Freeman   ، 1991
شماره راهنما: ‭HB‬,‭172‬,‭.E23‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The concise dictionary of management
Statt, David A ؛  London, New York Routledge   ، 1991
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.15‬,‭.S73‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9