کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2006
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Action research in education -- Handbooks,manuals,etc
ANITIVIRUS
flash
web design
Libraries - Management
msdn
windows
Knowledge managment - Adresses , essays and lectures
recovery
Library science
antivirus
project
VISIO
autacad
زاس‍ ل‌ف‍ق‍
Electric machinery
matalb
video
Libraries- Automation
 
پدیدآور:
Kumar, Ashwini
Rajput, R.K.
Kaushik, P.
Nanda, Manohar
Hendricks,Cher
 
ناشر:
Pearson
Laxmi
apadana
safir
Ess Ess
Microsoft
Norton
S.S.G
AK STUDIO
microsoft
40c
gostaresh e donyae narmafzar
jb
tina
SBS
ebay
Anmolpublications
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
macromedia collection 2006
usa ebay   ، 2006
شماره راهنما: 7 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده لاتین
 
 
matlab 7.3 R2006
tehran 40c   ، 2006
شماره راهنما: 17 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
- ه ژورپ ت یریدم Project & Managment
tehran 40c   ، 2006
شماره راهنما: 39 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
اهلیاف ی نابیتشپ و ت اعلاطا ت ظافح - ی رواکیر ه مانرب ل ماک ش زومآ
tehran gostaresh e donyae narmafzar   ، 2006
شماره راهنما: 40 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده لاتین
 
 
ی ور رب ی راذگ ل فق ش زومآ CD رازفا م رن ه ارمه ه ب
tehran tina   ، 2006
شماره راهنما: 41 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده لاتین
 
 
Digital Sound & Digital video - Advanceing the Art of DV - Vedio Capture , Video Editing
tehran safir   ، 2006
شماره راهنما: 42 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
Webdesign 2006
tehran jb   ، 2006
شماره راهنما: 46 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
.net framework 2
u.s.a microsoft   ، 2006
شماره راهنما: 245 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده لاتین
 
 
Norton Internet Security 2006
Norton   ، 2006
شماره راهنما: 160 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Improving schools through action research
Hendricks,Cher ؛  Boston Pearson   ، 2006
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1028.24‬,‭.H46‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده لاتین
 
 
VISIO 2020 APPLICATION
AK STUDIO   ، 2006
شماره راهنما: 182 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده لاتین
 
 
Msdn Library 2006 - Microsoft Developer Network
Microsoft   ، January 2006
شماره راهنما: 225 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده لاتین
 
 
NORTON SystemWorks - Antivirus 2006
S.S.G   ، 2006
شماره راهنما: 233 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده لاتین
 
 
NORTON Antivirus 2006 - Internet Security
S.S.G   ، 2006
شماره راهنما: 232 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
Autocad Collection : Autocad 2006 full version - Autocad 2005 full version - Autocad 2004 full version
tehran apadana   ، 2006
شماره راهنما: 249 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Library management
Kumar, Ashwini ؛  New Delhi SBS   ، 2006
شماره راهنما: ‭Z‬,‭678.93, M53‬,‭.K9‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Library automation
Nanda, Manohar ؛  Dehli Anmolpublications   ، 2006
شماره راهنما: ‭Z‬,‭678.9‬,‭.N3‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of library and information science
Kaushik, P. ؛  Dehli Anmolpublications   ، 2006
شماره راهنما: ‭Z‬,‭665.2‬,‭.K3.F6‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge organization , information systems and other essays
Dehli Ess Ess   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K5‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Electrical machines
Rajput, R.K. ؛  New Dehli Laxmi   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2411‬,‭.R3‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9